;
loading...
خلاصه کتاب راز شاد زیستن
تنظیمات

شرایط و محیط خارجی، به تنهایی نمی تواند منجر به ایجاد شادی های پایدار و بادوام شود.

 

اغلب افراد، به این حقیقت عظیم پی برده اند که جستجوی شادی، اصلی ترین هدف زندگی آن هاست. با این حال، ما توصیف درستی از این شادی نداریم و نسبت به عوامل ایجاد کننده خوشحالی حقیقی نیز درک پایینی داریم. به همین خاطر، فکر می کنیم که شادی، امری دور از دسترس و پدیده ای اسرارآمیز است که دست یابی به آن، دشواری های فراوانی دارد.

 

اما باور دالایی لاما چیز دیگری است. در باور لاما، دستیابی به شادی پایدار و حقیقی امری است که هر کسی با انجام تمرینات ذهنی می تواند به آن دست پیدا کند.

 

این مسئله حقیقت دارد که فرآیندهای خارجی بر شادی و خوشحالی افراد تأثیر گذار هستند؛ با این حال، باید به نوع تأثیر گذاری آن ها دقت کرد. تاثیراتی که رویدادهای بیرونی بر شادی و خشنودی افراد میگذارند، امری کوتاه مدت است و پس از گذر این مدت زمان کوتاه، میزان سطح شادی افراد نیز به سطح اولیه خود باز خواهد گشت.

 

اگر دقت کنید، این مسئله معمولا در مورد اتفاقات غم انگیز نیز صادق است. در حقیقت، افرادی که با حوادث غم انگیزی همچون فوت نزدیکان و یا از دست دادن ثروت و ... مواجه می شوند به یک باره  غم و غصه ای بزرگ را روبروی خود می بینند؛ اما پس از گذر اندک زمانی، این حجم از اندوه و غصه آن ها کمتر شده و دوباره به سطح اولیه از شادی خواهند رسید.

 

پس، متوجه خواهیم شد که در زندگی افراد، عوامل بیرونی و محیطی، تاثیرات کوتاه مدتی بر میزان شادی و خشنودگی آن ها دارد و نمی تواند در بلند مدت تاثیر قابل توجهی بر میزان آن داشته باشد.

 

پس، واقعیتِ دستیابی به شادی حقیقی و پایدار چیست؟ با نگاهی متفکرانه به این امر می توان گفت که برای دستیابی به شادی واقعی و پایدار، باید به درون خود انسان مراجعه کرد. در حقیقت، سرچشمه ی شادی و خوشنودی حقیقی و پایدار، درون خود انسان نهفته است.

 

ذهن انسان، به مثابه ابزاری بسیار قدرتمند است. در واقع، وضعیت ذهنی و روانی هر انسان، تاثیرات شگرف و بسیار عظیمی بر چگونگی درک او از جهان دارد. به عنوان مثال، اگر دقت کنید به این نکته خواهید رسید که داشتن احساسات منفی نسبت به یک فرد، نگاه ما را نسبت به آن فرد تغییر خواهد داد و نگاه ما نسبت به وی منفی خواهد شد. مثلا در زمان عصبانیت، حتی بهترین و صمیمی ترین دوستان ما نیز افرادی به ظاهر آزاردهنده، سرد و متخاصم به نظر خواهند آمد.

 

با توجه به باور دالایی لاما ، تمرین های اصولی ذهن بسیار کاربردی است و درک حالت های ذهنی و روانی مثبت، کاشت بذر آن ها در خود و همزمان، از بین بردن حالت های منفی، از طریق تمرین و تکرار امکان پذیر خواهد بود.

 

این نوع از تمارین و تبدیل حالت های منفی به مثبت، فرآیندی آهسته و تدریجی است که در نهایت، منجر به ایجاد آرامشی پایدار خواهد شد که موجب می شود تا بدون توجه به شرایط بیرونی، فرد زندگی شاد و مسرت بخشی را داشته باشند.

 

شادی های پایدار و بادوام، از طریق محیط بیرونی به دست نمی آیند؛ و برای بدست آوردن این نوع از شادی های با ثبات، بهتر است که حالت ذهنی و روحی مناسب و درست داشته باشید.