;
loading...
خلاصه کتاب نه تنبیه نه تشویق
تنظیمات

بررسی اجمالی کتاب 

محقق ها برای انجام یک آزمایش، دانشجویان یک دانشگاه را به دو دسته تقسیم کردند و از آنها خواستند تا به صورت جداگانه، مسائل پیچیده ریاضی را حل کنند. به یک گروه از دانشجویان گفته شد که بعد از حل مسائل ریاضی، پاداش دریافت خواهند کرد. در حالی که به گروه دیگر، به خاطر حل سوالات، پاداشی داده نمی شد . در طی این آزمایش، دانشجویان فقط 10 دقیقه وقت استراحت داشتند. البته، اختیار اینکه استراحت کنند یا همچنان به حل مسائل ادامه بدهند با خود گروه ها بود.

 

نتیجه آزمایش این شد که گروه دانشجویانی که به آنها وعده پاداش داده شد بود، وقت کمتری بر روی حل مسائل ریاضی گذاشته بودند! در حالیکه گروه دیگر که در آخر پاداشی هم قرار نبود دریافت کند، شور و اشتیاق بیشتری نسبت به حل این مسائل از خود نشان می داد. چرا اینجوری شد؟ بخواهیم ساده تر بگوییم، در واقع، دریافت پاداش به معنای کاهش شور و اشتیاق افراد نسبت به کاری است که انجام می دهند. ممکن است شما هم از نتایج این آزمایش تعجب کرده باشید، ولی چه باور کنید، چه باور نکنید، این یک واقعیت است که ارائه پاداش، انگیزه درونی و حتی شور و اشتیاق فرد را نسبت به انجام کاری خاص ،کاهش می دهد.

 

بنابراین، پاداش هایی که در بلندمدت به افراد اعطا می شود، چه تاثیرات مخربی را می تواند بر روی افراد بگذارد؟ کتاب "نه تنبیه نه تشویق" جواب این سوال را خواهد داد. از آنجایی که این کتاب برای اولین بار در سال1993 چاپ شد، میلیون ها خانواده، معلم و حتی مدیر، از اثرات مثبتی که بر روی زندگی آنها به دنبال داشت، بهره مند شدند. این کتاب، ارتباط بین افراد بالغ و کودکان را به شیوه ای مثبت بهبود بخشید. آدله فیبر این کتاب را بسیار چالش برانگیز، روان و رضایت بخش توصیف کرد و آن را مورد تحسین قرار داد. فیبر پیشنهاد می دهد که همه والدین و حتی معلم ها باید یک نسخه از کتاب "تنبیه به وسیله پاداش" را داشته باشند.

 

حالا بیایید این کتاب را شروع کنیم و در مورد سه مسئله بحث کنیم:

. چرا ارائه پاداش اثرات منفی و مخربی را به دنبال دارد

. در هنگام تحسین دیگران باید به چه نکاتی توجه داشته باشیم  

. چگونه از سه عامل برای تحریک انگیزش درونی افراد استفاده کنیم