۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
|
ربع سکۀ هفته چهارمِ «رؤیای نیمه شب» به قوچان رفت
ربع سکۀ هفته چهارمِ «رؤیای نیمه شب» به قوچان رفت
در ادامۀ قرعه‌کشی هفتگی دور چهارم مسابقۀ بزرگ کتاب و زندگی، قرعه‌کشی هفتۀ چهارم برگزار شد و 7 شرکت کنندۀ برتر این هفته، انتخاب شدند.
در قرعه‌کشی هفتۀ چهارم مسابقۀ بزرگ «کتاب و زندگی» با محوریت کتاب «رؤیای نیمه شب»، شش‌نفر از استان‌های تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و قم برنده 6 کارت هدیه یک‌صدهزارتومانی شدند و سرکار خانم فاطمه اکبر مزرجی از شهر قوچان استان خراسان رضوی برنده ربع سکۀ بهار آزادی شد. با برگزاری 4 قرعه‌کشی از میان خوانندگان کتاب «رؤیای نیمه شب» تاکنون 24کارت هدیه 100هزارتومانی و 4 ربع سکه بهار آزادی تقدیم برندگان شده است. اسامی برندگان هفتۀ چهارم مسابقه به شرح زیر است: 1. فاطمه اکبر مزرجی/ ربع سکۀ بهار آزادی/ قوچان، خراسان رضوی 2. فاطمه ویسی‌پور/ کارت هدیۀ 100هزارتومانی/ اهر، آذربایجان شرقی 3. موسی نژادبابایی/ کارت هدیۀ 100هزارتومانی/ قم 4. زهرا کاظمی مقدم/ کارت هدیۀ 100هزارتومانی/ تهران 5. سیده طاهره میرخوشخوی/ کارت هدیۀ 100هزارتومانی/ تهران 6. سید مرتضی اسلامی/ کارت هدیۀ 100هزارتومانی/ مشهد 7. فاطمه اکبری/ کارت هدیۀ 100هزارتومانی/ مشهد دور چهارم مسابقۀ بزرگ کتاب و زندگی با محوریت رمان عاشقانۀ «رؤیای نیمه‌شب» از پانزدهم فروردین سال جاری آغاز شده و تا 15 تیرماه ادامه خواهد داشت.