۳۰ دی ۱۳۹۴
|
مهلت مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب «دختر شینا» تمدید شد
مهلت مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب «دختر شینا» تمدید شد
مسابقه کتابخوانی کتاب و زندگی با محوریت کتاب «دختر شینا» تا نیمه بهمن‌ماه تمدید شد.
به دلیل استقبال کم‌نظیر از کتاب «دخترشینا» و همچنین درخواست‌های مکرر از سوی علاقمندان به شرکت در مسابقۀ «کتاب و زندگی»، مهلت شرکت در موج سوم مسابقۀ «کتاب و زندگی» تا 15بهمن ماه سال جاری تمدید شد. دبیرخانۀ مسابقۀ «کتاب و زندگی»