۱۶ آذر ۱۳۹۴
|
نوۀ قدم‌خیر در صفحۀ ضرابی زاده
نوۀ قدم‌خیر در صفحۀ ضرابی زاده
بهناز ضرابی‌زاده نویسندۀ کتاب دختر شینا همچنان ارتباط خود را با خانوادۀ قدم‌خیر حفظ کرده است.
اسم این دختر کوچولو فاطمه است، دختر دختر، «دخترشینا»، جالب شد! یکی از دوست داشتنی‌های زندگی همین دختر‌ها هستند و فاطمه هم یکی از این دخترهاست که مهربانی را از مادربزرگ به ارث برده. خدا رحمت کند خانم کنعان محمدی را که برای بچه‌هایش جان نداشت و اگر بود برای فاطمه چه حظی می‌برد. فاطمه خیلی شبیه قدمخیر خانم است. برایش وان یکاد بخوانید و اسپند دود کنید....