۱ آذر ۱۳۹۴
|
سرهنگي: زور گلوله به عشق نمي‌رسد
سرهنگي: زور گلوله به عشق نمي‌رسد
آيين رونمايي از تيزر سينمايي كتاب دختر شينا روز گذشته با حضور چهره‌هاي فرهنگي و هنري در پرديس سينمايي آزادي برگزار شد
طبقه پنجم پرديس سينما آزادي در آخرين روز آبان‌ماه سال 94 تجربه‌اي جديد را از سر گذراند، رونمايي از يك تيزر سينمايي يك كتاب. يك گوشه سالن طبقه پنجم سينما آزادي بازار عكس و فيلم داغ است. امين زندگاني پشت به بنر رونمايي تيرز ايستاده و هر خبرنگار و فيلمبردار و عكاسي كه از راه مي‌رسد قبل از رفتن به طرف ميز پذيرايي مستقيم به طرف او كه ميان خبرنگارها و نور فلش عكاس‌ها و لنز دوربين فيلمبردارها ايستاده، مي‌رود. بعد از زندگاني، نوبت محمدباقر مفيدي كيا كارگردان تيزر است كه رو به خبرنگاران بايستد و نور فلاش‌ها و لنز دوربين‌ها چند دقيقه‌اي او را هم هدف بگيرند. احمد ذوعلم، مدير مركز رسانه‌اي شيرازه و تهيه‌كننده تيزر اولين سخنراني بود كه مجري براي صحبت دعوت كرد و ذوعلم چند دقيقه‌اي از چگونگي شكل‌گيري ايده ساخت تيزر و مشكلات كار گفت و از همه عوامل پيدا و پنهان‌كار تشكر كرد. سخنران بعدي مراسم حمزه‌زاده بود. حمزه‌زاده هم‌زمان مدير سازمان توسعه سينمايي حوزه هنري و انتشارات سوره مهر را برعهده دارد، ادبيات را خواهر بزرگ‌تر و خاستگاه سينما عنوان و بر لزوم به كارگيري سينماي تازه نفس و جوان براي ياري ادبيات تأكيد كرد. در ادامه مرتضي سرهنگي كه از پايه‌گذاران پياده‌سازي خاطرات شفاهي در ايران است چند خاطره گفته نشده از جنگ براي حاضران گفت و از انتشار كتاب خاطرات همسر سرلشكر خلبان حسين لشكري، خبر داد. سرهنگي در اين مراسم حرف جالبي زد و گفت: هيچ‌وقت زور گلوله به عشق به زندگي نمي‌رسد، كساني كه مي‌خواستند روزگاري زندگي را از ما بگيرند، فهميدند كه نمي‌توانند و اين ناشي از قدرت زنان ما در دوران جنگ است. خاموش شدن برق‌ها و پخش تيزر دختر شينا قسمت بعدي برنامه بود و پس از آن سخنران بعدي به پشت تريبون آمد. امين زندگاني بازيگر تيزر دختر شينا، سخنران بعدي اين رونمايي بود كه ابتدا از ميزان استقبال از مراسم ابراز مسرت كرد و با خطاب كردن مفيدي‌كيا كارگردان تيزر از او به خاطر زيبايي و قدرت اثر تشكر كرد. سخنران بعدي مراسم يكي از فرزندان خانم محمدي راوي كتاب بود. دختر خانم محمدي هم براي حضار از خوشحالي خانواده‌اش به خاطر تپيدن قلب پدر و مادرش با كتاب دختر شينا گفت و از نويسندگان و فعالان فرهنگي خواست ديگر قهرمانان گمنام دفاع مقدس را پيدا و خاطراتشان را پياده كنند.