۲۳ آبان ۱۳۹۴
|
کتاب «دختر شینا»، کتاب ممتاز در شانزدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس
کتاب «دختر شینا»، کتاب ممتاز در شانزدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس
به گزارش مشهدپیام، بهناز ضرابی زاده نویسنده کتاب دختر شینا در سال۱۳۴۷ در همدان متولد شد او کارشناس مسئول آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بیش از ۳۰ جشنواره داستان نویسی سراسری برگزیده شده است و داور مسابقات ادبی در همدان بوده است.
به گزارش مشهدپیام، بهناز ضرابی زاده نویسنده کتاب دختر شینا در سال۱۳۴۷ در همدان متولد شد او کارشناس مسئول آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بیش از ۳۰ جشنواره داستان نویسی سراسری برگزیده شده است و داور مسابقات ادبی در همدان بوده است.