۱۹ آبان ۱۳۹۴
|
ضرابی‌زاده: بنیان حركت‌های انقلابی در ادبیات انقلاب مغفول مانده
ضرابی‌زاده: بنیان حركت‌های انقلابی در ادبیات انقلاب مغفول مانده
ایرانا:بهناز ضرابی‌زاده، نویسنده رمان «دختر شینا»، درباره داستان انقلاب گفت: جوان‌ترها به لایه‌های رویی مثل تظاهرات و شعار دادن مردم و شكنجه‌های ساواك بیشتر توجه می‌كنند و اصل و بنیان حركات انقلابی گاهی نادیده گرفته می‌شود.
به گزارش ایرانا،بهناز ضرابی زاده، درباره مرز استفاده از تخیل و استفاده از استنادات در داستان انقلاب گفت: وقتی سراغ تخیل می رویم كه واقعیت ما قوی نباشد. این رویداد و اتفاق براساس زمان وقوع اهمیت دارد و نمی توانیم به تخیل صرف رویداد دیگری از انقلاب بسازیم. هر ایرانی كه بخواهد درباره انقلاب بنویسد، اول باید تحقیق و پژوهش هایی در این حوزه داشته باشد و سعی می كند از رویدادهایی استفاده كه كه از مستندات جدا نباشد. ضرابی زاده ادامه داد: گاهی آنقدر تخیل بالا می ود كه یك موضوع غیر واقعی از آن یك واقعه طبیعی ساخته و مسئله اصلی تحریف می شود كه به نظرم به اصل آنچه كه رخ داده، صدمه وارد می كند. از نظرم خلق شخصیت های غیر واقعی و موقعیت هایی كه به پیشبرد داستان كمك می كند و خللی در وقایع و رخدادهای واقعی ایجاد نكند، ایرادی ندارد. نویسنده كتاب «دختر شینا» درباره اینكه چه وجوهی از انقلاب در داستان های انقلابی مغفول مانده، گفـت: تا جایی كه كتاب های انقلاب را خواندم، می بینم كه جوان ترها به لایه های رویی مثل تظاهرات و شعار دادن مردم و شكنجه های ساواك بیشتر توجه می كنند و اصل و بنیان حركات انقلابی گاهی نادیده گرفته می شود كه دلیل آن كم حوصلی و دور ماندن نویسندگان ما از پژوهش و تحقیق است. ضرابی زاده افزود: نویسندگان ما باید هم كتاب های انقلابی و هم ترجمه ای مربوط به كشورهای دیگر را بخوانند. این مطالعات، جوان امروز را از سطحی نگری دور نگه می دارد و به اصول و پایه های انقلاب كه به صورت زنجیره وار به یكدیگر وصل می شود، متصل می كند. وی ادامه داد: سال های قبل انقلاب مبارزات و شعارها به صورت پنهانی بود كه زیربنای اصلی پیروزی انقلاب را تشكیل می دهد و تنها در سال های آخر با شعار و تظاهرات همراه بود. این نویسنده یادآور شد: به نظرم نویسندگان انقلاب باید به چیزهای سهل الوصول نباید توجه زیادی داشته باشند كه اگر این طور نباشد، می توانیم شاهد آثار فاخری در این رابطه باشیم. ضرابی زاده با ارائه پیشنهادی به جشنواره داستان انقلاب گفت: سال هاست كه جشنواره داستان انقلاب برگزار می شود و پس از داوری انگار همه چیز به پایان می رسد اما به نظرم تازه كار شروع می‌شود. در بین نویسندگان برگزیده می توانیم افرادی را با برگزاری كلاس ها و كارگاه هایی كه نویسنده ها با روش های تحقیق و پژوهش آشنا می شوند، انتخاب و تربیت كنیم. وی افزود: ما می توانیم جلساتی برای برگزیدگان این جشنواره ها اختصاص دهیم كه محل ارائه ایده و منابع باشد. چه اشكالی دارد برای داستان انقلاب خانه داستان ایجاد شود و به طور ماهانه رمان های این حوزه نقد و بررسی شود. همان طور كه در ادبیات جنگ و خاطره نویسی، نویسندگان توانسته اند موفق عمل كنند، در ادبیات انقلاب نیز می توانند به شیوه ای موفق عمل كنند. ضرابی زاده با بیان اینكه در چند بخش داور داستان انقلاب بودم، گفت: من كارهای رسیده را خواندم و دیدم كه فقر موضوع و سوژه دارند چون به نظرم مطالعه كم است. هركس باید تاریخ انقلاب استان خود را بداند و شهدای انقلابی شهر خود را بشناسد. فیلم مستند تاریخی كتبی، شفاهی و دیدن عكس‌های آن زمان، می تواند برای نوشتن داستان های انقلابی مفید باشد. ضرابی زاده درخصوص شخصیت امیرحسین فردی در شكل گیری جشنواره داستان انقلاب گفت: شخصیت ادبی ایشان بسیار در انقلاب تأثیرگذار بود و فعالیت های ادبی خود را قبل از انقلاب شروع كرد. بسیار هدفمند بودند و این حركت مداومت داشت و همین باعث موفقیت‌شان شد. ایشان در مجله «كیهان بچه‌ها» باعث شدند نویسندگان نوقلم به جامعه ادبی شناخته شوند. كار ایشان در داستان انقلاب بسیار تأثیرگذار بود و مطمئنم این جركت به جاهای بهتری می رسد.