۱۳ مهر ۱۳۹۴
|
نویسنده کتاب «دختر شینا» در خبرگزاری فارس تجلیل می‌شود
نویسنده کتاب «دختر شینا» در خبرگزاری فارس تجلیل می‌شود
کتاب «دختر شینا» روایتی متفاوت از دفاع مقدس است که تصویری از پشت جبهه‌های نبرد را به خواننده نشان می‌دهد.
در بخشی از این کتاب آمده است: «بلند شد و وسط اتاق ایستاد و گفت: «مردم توی تهران این طور شعار می‌دهند.» دستش را مشت کرد و فریاد زد: «مرگ بر شاه... مرگ بر شاه.» بعد نشست کنارم. عکس امام را گذاشت توی دستم و گفت: «این را برای تو آوردم. تا می‌توانی به آن نگاه کن تا بچه‌مان مثل آقای خمینی نورانی و مومن شود.» عکس را گرفتم و نگاهش کردم. بچه توی شکمم وول خورد.» این برنامه فردا از ساعت 15 در خبرگزاری فارس، واقع خیابان انقلاب، میدان فردوسی، کوچه شاهرود پلاک یک برگزار خواهد شد و ورود برای اهالی رسانه و عموم مردم آزاد خواهد بود.