۲۵ شهریور ۱۳۹۴
|
کتاب دختر شینا در استان قزوین
کتاب دختر شینا در استان قزوین
روند صعودی خرید کتاب دختر شینا در قزوین
روح‌الله شریفی در مصاحبۀ با سایت کتاب و زندگی کتاب «دختر شینا» با روند صعودی درحال خرید در بازار استان است. تلاش‌های زیادی برای تبلیغات این کتاب در سطح استان انجام شده اما کافی نیست که البته برنامه‌هایی در طول مدت مسابقه تدارک دیده شده است تا این کتاب لطیف و شیرین به مردم استان معرفی شود. دبیر کارگروه کتاب قرارگاه خاتم استان قزوین افزود «ضرابی‌زاده» نویسندۀ کتاب «دختر شینا» 4مهرماه میهمان مردم قزوین است و برنامه‌های متنوعی در سطح استان برنامه ریزی شده است. شریفی افزود جهت سهولت امکان تهیۀ کتاب توسط مردم سه مرکز برای فروش کتاب در نقاط مختلف شهر تعبیه شده است که در تبلیغات محیطی آدرس آنها درج شده است همچنین در پیاده‌روی خانوادگی هفتۀ آتی در شهر نیز جهت ترویج و توزیع کتاب در بین اقشار مختلف مردم نمایشگاهی با محوریت کتاب «دختر شینا» برپا خواهد شد.