۹ اسفند ۱۳۹۳
|
«من زنده‌ام» انگیزه‌ای برای سایر حماسه‌آفرینان
«من زنده‌ام» انگیزه‌ای برای سایر حماسه‌آفرینان
علی‌اصغر زارعی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامیعلی‌اصغر زارعی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: «من زنده‌ام» هم در ادبیات دفاع مقدس و هم در تاریخ کشور ما تأثیر گذاشته است.
به گزارش خبرنگار مجمع ناشران انقلاب اسلامی، علی‌اصغر زارعی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره تأثیر‌گذاری کتاب «من زنده‌ام» در جامعه گفت: به نظر من کتاب «من زنده ام» الگویی است از بیان آنچه که در دفاع مقدس در جبهه های ما گذشته است. خانم آباد هم به عنوان یکی از زنانی که در جریان این حادثه قرار گرفته، توانسته ارزش‌های انقلابی و اسلامی خود را را تحت همه فشار‌ها و تنگنا‌هایی که برایش ایجاد کردند حفظ کند. همین خویشتن‌داری‌ باعث شده که توفیقات الهی او را همراهی کند تا بتواند آنها را به خوبی با قلم بیان کند. وی افزود: به نظر من این کتاب هم در ادبیات دفاع مقدس و هم در تاریخ کشور ما تأثیر گذاشته است و می‌توان آن را الگوی خوبی برای دختران، جوانان و نسل آینده در نظر گرفت. زارعی در پایان گفت: همین موضوع خاطره‌نویسی انگیزه‌ای برای سایرین می‌شود تا از این دست حماسه آفرینی‌هایی که در دوران دفاع مقدس تجربه کرده‌اند را بنویسند و در این عرصه هم خاطرات و هم تجربیات‌شان را ارائه کنند. پایان پیام/