پویش «کتاب و زندگی» به «قصۀ دلبری» رسید

آغاز هفتمین دورۀ بزرگ‌ترین مسابقۀ کتاب‌خوانی

پویش «کتاب و زندگی» به «قصۀ دلبری» رسید

مجمع ناشران انقلاب اسلامی هفتمین دورۀ پویش کتاب‌خوانی کتاب و زندگی را از عید انقلاب تا عید فطر برگزار می‌کند.

یکشنبه 05 اسفند 1397 در 14:01

پویش «کتاب و زندگی» به «قصۀ دلبری» رسید

آغاز هفتمین دورۀ بزرگ‌ترین مسابقۀ کتاب‌خوانی

پویش «کتاب و زندگی» به «قصۀ دلبری» رسید

مجمع ناشران انقلاب اسلامی هفتمین دورۀ پویش کتاب‌خوانی کتاب و زندگی را از عید انقلاب تا عید فطر برگزار می‌کند.

یکشنبه 05 اسفند 1397 در 14:01

صفحه بعد
×